ตารางกิจกรรม ระดับอนุบาล

เวลา

กิจกรรม

07.00 – 08.00

รับเด็ก

08.15 – 08.25

เคารพธงชาติ / กิจกรรมกลางแจ้ง

08.25 – 08.40

ตรวจสุขภาพไปห้องน้ำ

08.40 – 09.00

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ

09.00 – 09.50

กิจกรรมสร้างสรรค์เล่นตามมุมห้อง

09.50 – 10.00

พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)

10.00 – 10.15

กิจกรรมในวงกลม

10.15 – 11.00

กิจกรรมเสริมประสบการณ์กลางแจ้ง

11.00 – 12.00

พักรับประทานหารกลางวัน

12.00 – 14.00

นอนพักผ่อน

14.00 – 14.20

ตื่นนอน เก็บที่นอน ล้างหน้า ทาแป้ง

14.20 – 14.30

พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

14.30 – 14.50

เกมการศึกษา

14.50 – 15.00

เตรียมตัวกลับบ้าน

Leave a Reply