เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


*** วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง มาตราเกอว ตอนที่ 1

*** วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สังคมศึกษา ป.1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65

*** วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

ภาษาไทย ป.1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 33 เรื่อง มาตรา กก ตอนที่ 1

*** วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

练习1年级 14-15 2022/03/03 10.40-11.30

*** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

แบบฝึกหัดป. 1 หน้า 26 – 29 2022/03/17 10.40-11.30
izmir escort