เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


*** วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

สังคมศึกษา ป.2 วันที่ 21 มีนาคม 65


*** วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


*** วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

单元41 钱 幼儿园2 年级 เรื่องเงิน 2022/03/16 ,09.00-.09.50
แบบฝึกหัด ป. 2หน้า 30-32 2022/03/16 12.30-13.20

*** วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


*** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

บททบทวน หน้า26,32 ป.2 2022/03/18 10.40-11.30
izmir escort