เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


*** วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565


Grade 3-Unit13: Where is Sushi ?


*** วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

สังคมศึกษา ป. 3 วันที่ 18 มกราคม 64
พัฒนาทักษะ ป.3/1
คณิตศาสตร์ ป.3/2

*** วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

Grade 3-Unit13: Where is Sushi ?

*** วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

สรุปแนวข้อสอบกลางภาค ภาษาจีน ป. 3
Midterm Review for grade 3

*** วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

Grade3 Unit11:May I play computer games? (ป.3/2)
คณิตศาสตร์ ป.3/1
คณิตศาสตร์ ป.3/2
izmir escort