เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


*** วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

แบบฝึกหัดภาษาจีนป. 4 หน้า 19-21 2022/02/28 10.40-11.30


*** วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

แบบฝึกหัดภาษจีน ป. 4 หน้า 22- 23 2022/03/01 10.40-11.30
สังคมศึกษา ป.4 วันที่ 1 มีนาคม 65

*** วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

Grade 4: Unit 11 Her mum answered the phone.

สังคมศึกษา ป4/1 วันที่ 2 มีนาคม 65
คณิตศาสตร์ ป.4/2

*** วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

คณิตศาสตร์ ป.4/2
คณิตศาสตร์ ป.4/1

*** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

Grade 4 Unit 12 She was practising.

Grade 4: Unit 11 Her mum answered the phone.
คณิตศาสตร์ ป.4/1
แบบฝึกหัดภาษาจีน ป. 4 /1 หน้า 26 – 28 2022/03/21 10.40-11.30
izmir escort