เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


*** วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

สังคมศึกษา ป. 5 วันที่ 21 มีนาคม 65

*** วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

สังคมศึกษา ป. 5 วันที่ 1 มีนาคม 65

*** วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


*** วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

第二十六课:狮了舞 5年级 2022/03/03 13.20-14.10

*** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

แบบฝึกหัด ป.5 หน้า21-23 2022/03/17 13.20-14.10
izmir escort