เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


*** วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

สังคมศึกษา ป.6 วันที่ 21 มีนาคม 65
บทที่ 27 ม้านั่งของไอน์สไตล์ ป.6 2022/03/21 13.20-14.10+แนวข้อสอบปลายภาค

*** วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สังคมศึกษา ป.6 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 65
คณิตศาสตร์ ป.6

*** วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

คณิตศาสตร์ ป.6

*** วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ทัศนศิลป์ ป. 6 หน้า 95,97 2022/02/24 09.00-09.50 น.
คณิตศาสตร์ ป.6

izmir escort