เรียนออนไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


*** วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

สังคมศึกษา ป.6 วันที่ 17 มกราคม 65
คณิตศาสตร์ ป.6

*** วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

สังคมศึกษา ป.6 วันที่ 18 มกราคม 65


*** วันพุธที่ 5 มกราคม 2565


*** วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

สรุปแนวข้อสอบกลางภาคจีน ป. 6
คณิตศาสตร์ ป.6
แนวข้อสอบทัศนศิลป์ ป. 6

izmir escort