ข่าวประชาสัมพันธ์


02/11/2564


25/10/2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบ Thinking School

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด


06/10/2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 • การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3014562525451892&id=1533226613585498


 • ประกาศ​หยุดทำการเรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่​ 2 สิงหาคม​ 2564​ เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

 • ประกาศ​หยุดทำการเรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาวันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2564​ ถึง​วันที่​ 16 ​สิงหาคม​ 2564

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2998453437062801&id=1533226613585498


 • วันที่​ 6 กรกฎาคม​ 2564เวลา​ 08.30​ -​ 16.30​ น.​ ผู้ปกครอง​สามารถ​รับเอกสารประกอบ​การเรียน​ในช่วง​หยุด​การเรียน​การ​สอน​ใน​สถานศึกษา​เนื่องจาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​โควิด​19​ กับคุณ​ครู​ประจำ​ชั้น​ ณ​ ห้องเรียน​ของนักเรีย​น​โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2989800554594756&id=1533226613585498


 • ประกาศ​แจ้งหยุดจัดการเรียน​การสอนในสถานศึกษา​ ตั้งแต่วันที่​ 5 -​ 21​ กรกฎาคม​ 2564​ และจัดการเรียน​การ​สอน​ในระบบ​ online, on demand, on hand จึงขอแจ้งผู้ปกครอง​รับเอกสาร​ประกอบการเรียน​ทั้ง3รูปแบบได้ที่​ ครูประจำ​ชั้น​ ณ​ โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987579991483479&id=1533226613585498


 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครผู้ลงแข่งขันเลือกตั้งประธานนักเรียน

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2989800291261449&id=1533226613585498


 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ
  วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2979834232258055&id=1533226613585498
 • ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูนงค์ลักษณ์ สุทธิประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2984260405148771&id=1533226613585498

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2976279785946833&id=1533226613585498


izmir escort