ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัสCOVID19แล้ว


เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564


กำหนดการรายงานตัวนักเรียนและรับหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

.