ข่าวประชาสัมพันธ์


2/04/2565

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3182044185370391&id=1533226613585498


31/03/2565


09/03/2565


07/01/2565


23/12/2564

กลุ่มสาระภาษาไทยนำโดย คุณครูสุดฤทัย เวียงอินทร์ และ คุณครูพิทักษ์ สุ่มมาตย์ได้จัดติวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net


23/12/2564

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นำโดย คุณครูกายสิทธิ์ สิงห์กาล และ คุณครูเมธี พิมขาลีได้จัดติวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net


16/12/2564

ขอ​ขอบพระคุณ​ ดร.​ สัญชัย​ ฮามคำไพ​ ที่ท่านให้เกียรติ​เป็นวิทยากร​ติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ​ให้กับนักเรียน​ชั้น ป.6 ในการเตรียมพร้อม​สอบ ONET และสอบเรียนต่อ ม.1 ในวันนี้ค่ะ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3105913032983507&id=1533226613585498


14/12/2564

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2565 มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

https://www.facebook.com/1533226613585498/videos/1772677329767336/

https://www.facebook.com/1533226613585498/videos/995707431040358/

https://www.facebook.com/1533226613585498/videos/639180187093794/


14/12/2564

ขอขอบพระคุณ​ อาจาร​ย์เชษฐพัฒน์​ สิริวัฒนตระการ​
ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์​เป็นวิทยากร​ “เทคนิคการทำ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์​บนสื่อออนไลน์” ให้กับคุณ​ครูโรงเรียน​สาธิต​ฯค่ะ​

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3105715229669954&id=1533226613585498


14/12/2564

วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ มอบสมุดบันทึกความดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีการศึกษา 2/2564

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3105147579726719&id=1533226613585498


02/11/2564

การเรียนดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วตั้งแต่บัดนี้ -30 เมษายน 2565มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ #SATITRERU #ฮักนะสาธิต101 We are very please​d​ to answer all your questions.pleased come and join us. We are looking forward to seeing you soon.

https://www.facebook.com/1533226613585498/videos/426401848958774/


02/11/2564


25/10/2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบ Thinking School

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด


06/10/2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 • การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3014562525451892&id=1533226613585498


 • ประกาศ​หยุดทำการเรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่​ 2 สิงหาคม​ 2564​ เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

 • ประกาศ​หยุดทำการเรียน​การ​สอน​ในสถานศึกษาวันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2564​ ถึง​วันที่​ 16 ​สิงหาคม​ 2564

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2998453437062801&id=1533226613585498


 • วันที่​ 6 กรกฎาคม​ 2564เวลา​ 08.30​ -​ 16.30​ น.​ ผู้ปกครอง​สามารถ​รับเอกสารประกอบ​การเรียน​ในช่วง​หยุด​การเรียน​การ​สอน​ใน​สถานศึกษา​เนื่องจาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​โควิด​19​ กับคุณ​ครู​ประจำ​ชั้น​ ณ​ ห้องเรียน​ของนักเรีย​น​โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2989800554594756&id=1533226613585498


 • ประกาศ​แจ้งหยุดจัดการเรียน​การสอนในสถานศึกษา​ ตั้งแต่วันที่​ 5 -​ 21​ กรกฎาคม​ 2564​ และจัดการเรียน​การ​สอน​ในระบบ​ online, on demand, on hand จึงขอแจ้งผู้ปกครอง​รับเอกสาร​ประกอบการเรียน​ทั้ง3รูปแบบได้ที่​ ครูประจำ​ชั้น​ ณ​ โรงเรียน​สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987579991483479&id=1533226613585498


 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครผู้ลงแข่งขันเลือกตั้งประธานนักเรียน

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2989800291261449&id=1533226613585498


 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ
  วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2979834232258055&id=1533226613585498
 • ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูนงค์ลักษณ์ สุทธิประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2984260405148771&id=1533226613585498

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2976279785946833&id=1533226613585498


izmir escort