ผู้บริหาร / บุคลากร

  • administrator 
ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์

อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายณัฐวุฒิ พิมขาลี

นายณัฐวุฒิ พิมขาลี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.