แข่งขันหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรม

DSC_8831 (Medium).JPG DSC_8833 (Medium).JPG DSC_8834 (Medium).JPG DSC_8835 (Medium).JPG DSC_8838 (Medium).JPG DSC_8839 (Medium).JPG DSC_8841 (Medium).JPG DSC_8842 (Medium).JPG DSC_8844 (Medium).JPG DSC_8845 (Medium).JPG DSC_8850 (Medium).JPG DSC_8852 (Medium).JPG DSC_8855 (Medium).JPG DSC_8856 (Medium).JPG DSC_8858 (Medium).JPG DSC_8859 (Medium).JPG DSC_8861 (Medium).JPG DSC_8863 (Medium).JPG DSC_8866 (Medium).JPG DSC_8867 (Medium).JPG DSC_8868 (Medium).JPG DSC_8870 (Medium).JPG DSC_8874 (Medium).JPG DSC_8876 (Medium).JPG DSC_8879 (Medium).JPG DSC_8880 (Medium).JPG DSC_8881 (Medium).JPG DSC_8882 (Medium).JPG DSC_8883 (Medium).JPG DSC_8886 (Medium).JPG DSC_8887 (Medium).JPG DSC_8889 (Medium).JPG DSC_8891 (Medium).JPG DSC_8894 (Medium).JPG DSC_8897 (Medium).JPG DSC_8898 (Medium).JPG DSC_8899 (Medium).JPG DSC_8900 (Medium).JPG DSC_8902 (Medium).JPG DSC_8906 (Medium).JPG DSC_8910 (Medium).JPG DSC_8911 (Medium).JPG DSC_8912 (Medium).JPG DSC_8914 (Medium).JPG DSC_8917 (Medium).JPG DSC_8918 (Medium).JPG DSC_8920 (Medium).JPG DSC_8923 (Medium).JPG DSC_8924 (Medium).JPG DSC_8925 (Medium).JPG DSC_8927 (Medium).JPG DSC_8928 (Medium).JPG DSC_8935 (Medium).JPG DSC_8936 (Medium).JPG DSC_8938 (Medium).JPG DSC_8940 (Medium).JPG DSC_8941 (Medium).JPG DSC_8943 (Medium).JPG DSC_8944 (Medium).JPG DSC_8945 (Medium).JPG DSC_8946 (Medium).JPG DSC_8947 (Medium).JPG DSC_8948 (Medium).JPG DSC_8955 (Medium).JPG DSC_8957 (Medium).JPG DSC_8960 (Medium).JPG DSC_8967 (Medium).JPG DSC_8972 (Medium).JPG DSC_8976 (Medium).JPG DSC_8977 (Medium).JPG DSC_8978 (Medium).JPG DSC_8980 (Medium).JPG DSC_8985 (Medium).JPG DSC_8987 (Medium).JPG DSC_8990 (Medium).JPG DSC_8991 (Medium).JPG DSC_8993 (Medium).JPG DSC_8994 (Medium).JPG DSC_8995 (Medium).JPG DSC_8999 (Medium).JPG DSC_9000 (Medium).JPG DSC_9001 (Medium).JPG DSC_9002 (Medium).JPG DSC_9003 (Medium).JPG DSC_9006 (Medium).JPG DSC_9008 (Medium).JPG DSC_9009 (Medium).JPG DSC_9010 (Medium).JPG DSC_9011 (Medium).JPG DSC_9012 (Medium).JPG DSC_9014 (Medium).JPG DSC_9015 (Medium).JPG DSC_9016 (Medium).JPG DSC_9018 (Medium).JPG DSC_9021 (Medium).JPG DSC_9022 (Medium).JPG DSC_9023 (Medium).JPG DSC_9024 (Medium).JPG DSC_9026 (Medium).JPG DSC_9027 (Medium).JPG DSC_9028 (Medium).JPG DSC_9029 (Medium).JPG DSC_9030 (Medium).JPG DSC_9031 (Medium).JPG DSC_9032 (Medium).JPG DSC_9033 (Medium).JPG DSC_9034 (Medium).JPG DSC_9035 (Medium).JPG DSC_9036 (Medium).JPG DSC_9037 (Medium).JPG DSC_9039 (Medium).JPG DSC_9040 (Medium).JPG DSC_9042 (Medium).JPG DSC_9043 (Medium).JPG DSC_9044 (Medium).JPG DSC_9047 (Medium).JPG DSC_9049 (Medium).JPG DSC_9050 (Medium).JPG DSC_9051 (Medium).JPG DSC_9052 (Medium).JPG DSC_9054 (Medium).JPG DSC_9055 (Medium).JPG DSC_9057 (Medium).JPG DSC_9058 (Medium).JPG DSC_9059 (Medium).JPG DSC_9060 (Medium).JPG DSC_9061 (Medium).JPG DSC_9062 (Medium).JPG DSC_9065 (Medium).JPG DSC_9066 (Medium).JPG DSC_9067 (Medium).JPG DSC_9069 (Medium).JPG DSC_9070 (Medium).JPG DSC_9071 (Medium).JPG DSC_9072 (Medium).JPG DSC_9073 (Medium).JPG DSC_9074 (Medium).JPG DSC_9075 (Medium).JPG DSC_9077 (Medium).JPG DSC_9078 (Medium).JPG DSC_9079 (Medium).JPG DSC_9080 (Medium).JPG DSC_9082 (Medium).JPG DSC_9083 (Medium).JPG DSC_9084 (Medium).JPG DSC_9089 (Medium).JPG