ทำบุญโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ทำจัดงานทำบุญโรงเรียน โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นประธาน และ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีและได้ทำบุญตักบตร เลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล
DSC_9040 (Medium).JPG DSC_9041 (Medium).JPG DSC_9042 (Medium).JPG DSC_9043 (Medium).JPG DSC_9044 (Medium).JPG DSC_9045 (Medium).JPG DSC_9046 (Medium).JPG DSC_9047 (Medium).JPG DSC_9058 (Medium).JPG DSC_9059 (Medium).JPG DSC_9060 (Medium).JPG DSC_9061 (Medium).JPG DSC_9063 (Medium).JPG DSC_9064 (Medium).JPG DSC_9065 (Medium).JPG DSC_9066 (Medium).JPG DSC_9079 (Medium).JPG DSC_9080 (Medium).JPG DSC_9081 (Medium).JPG DSC_9082 (Medium).JPG DSC_9083 (Medium).JPG DSC_9085 (Medium).JPG DSC_9086 (Medium).JPG DSC_9087 (Medium).JPG DSC_9110 (Medium).JPG DSC_9111 (Medium).JPG DSC_9112 (Medium).JPG DSC_9116 (Medium).JPG DSC_9118 (Medium).JPG DSC_9119 (Medium).JPG DSC_9123 (Medium).JPG DSC_9124 (Medium).JPG DSC_9125 (Medium).JPG DSC_9149 (Medium).JPG DSC_9150 (Medium).JPG DSC_9151 (Medium).JPG DSC_9152 (Medium).JPG DSC_9153 (Medium).JPG DSC_9154 (Medium).JPG DSC_9155 (Medium).JPG DSC_9156 (Medium).JPG DSC_9157 (Medium).JPG DSC_9158 (Medium).JPG DSC_9164 (Medium).JPG DSC_9165 (Medium).JPG DSC_9168 (Medium).JPG DSC_9172 (Medium).JPG DSC_9173 (Medium).JPG DSC_9174 (Medium).JPG DSC_9175 (Medium).JPG DSC_9195 (Medium).JPG DSC_9196 (Medium).JPG DSC_9197 (Medium).JPG DSC_9198 (Medium).JPG DSC_9199 (Medium).JPG DSC_9200 (Medium).JPG DSC_9201 (Medium).JPG DSC_9202 (Medium).JPG DSC_9203 (Medium).JPG DSC_9213 (Medium).JPG DSC_9214 (Medium).JPG DSC_9215 (Medium).JPG DSC_9216 (Medium).JPG DSC_9217 (Medium).JPG DSC_9218 (Medium).JPG DSC_9219 (Medium).JPG DSC_9220 (Medium).JPG DSC_9315 (Medium).JPG DSC_9316 (Medium).JPG DSC_9317 (Medium).JPG DSC_9318 (Medium).JPG DSC_9323 (Medium).JPG DSC_9324 (Medium).JPG DSC_9325 (Medium).JPG DSC_9326 (Medium).JPG DSC_9341 (Medium).JPG DSC_9343 (Medium).JPG DSC_9344 (Medium).JPG DSC_9345 (Medium).JPG DSC_9346 (Medium).JPG DSC_9347 (Medium).JPG DSC_9348 (Medium).JPG DSC_9349 (Medium).JPG DSC_9372 (Medium).JPG DSC_9373 (Medium).JPG DSC_9375 (Medium).JPG DSC_9377 (Medium).JPG DSC_9378 (Medium).JPG DSC_9379 (Medium).JPG DSC_9380 (Medium).JPG DSC_9381 (Medium).JPG DSC_9382 (Medium).JPG DSC_9383 (Medium).JPG DSC_9384 (Medium).JPG DSC_9385 (Medium).JPG DSC_9386 (Medium).JPG DSC_9387 (Medium).JPG DSC_9388 (Medium).JPG DSC_9392 (Medium).JPG DSC_9393 (Medium).JPG DSC_9404 (Medium).JPG DSC_9417 (Medium).JPG DSC_9435 (Medium).JPG DSC_9436 (Medium).JPG DSC_9438 (Medium).JPG DSC_9441 (Medium).JPG DSC_9444 (Medium).JPG DSC_9451 (Medium).JPG DSC_9453 (Medium).JPG DSC_9454 (Medium).JPG DSC_9455 (Medium).JPG DSC_9459 (Medium).JPG DSC_9476 (Medium).JPG DSC_9478 (Medium).JPG DSC_9479 (Medium).JPG DSC_9480 (Medium).JPG DSC_9501 (Medium).JPG DSC_9514 (Medium).JPG DSC_9515 (Medium).JPG DSC_9516 (Medium).JPG DSC_9530 (Medium).JPG DSC_9531 (Medium).JPG DSC_9532 (Medium).JPG DSC_9534 (Medium).JPG DSC_9535 (Medium).JPG DSC_9555 (Medium).JPG DSC_9556 (Medium).JPG DSC_9557 (Medium).JPG DSC_9558 (Medium).JPG DSC_9561 (Medium).JPG DSC_9562 (Medium).JPG DSC_9564 (Medium).JPG DSC_9565 (Medium).JPG DSC_9566 (Medium).JPG DSC_9567 (Medium).JPG DSC_9569 (Medium).JPG DSC_9577 (Medium).JPG DSC_9598 (Medium).JPG DSC_9599 (Medium).JPG DSC_9600 (Medium).JPG DSC_9601 (Medium).JPG DSC_9602 (Medium).JPG DSC_9603 (Medium).JPG DSC_9604 (Medium).JPG DSC_9605 (Medium).JPG DSC_9623 (Medium).JPG DSC_9624 (Medium).JPG DSC_9625 (Medium).JPG DSC_9626 (Medium).JPG DSC_9627 (Medium).JPG DSC_9628 (Medium).JPG DSC_9629 (Medium).JPG DSC_9630 (Medium).JPG DSC_9642 (Medium).JPG DSC_9643 (Medium).JPG DSC_9644 (Medium).JPG DSC_9645 (Medium).JPG DSC_9646 (Medium).JPG DSC_9647 (Medium).JPG DSC_9648 (Medium).JPG DSC_9649 (Medium).JPG