พิธีเปิดกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ไก่แจ้เกมส์ ครั้งที่ 26

ชนิดกีฬา

แข่งขั้นทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา 1 กีฑา

โรงเรียนเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน "ไก่แจ้เกมส์ #26"

-

fanpage

แผนผังสนามการแข่งขัน

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อมูลแผนที่การเชื่อมโยงเส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไก่แจ้เกมส์